تغییرات موجود در نگارش ۱۳٫۱ دانا متوسطه
نگارش۱۳٫۱ دانا متوسطه(۹۳/۱۲/۰۴) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:

رفع مشکلات گزارش شده در نگارش قبل….در این نگارش بیشتر مشکلات مدارس آموزش از راه دور اصلاح شده

آخرین تغییرات مدارس آموزش از راه دور:

در این نگارش امکان تبدیل اطلاعات وارد شده در سیستم فراآموز به این سیستم برای مدارس آموزش از راه دور فراهم شده است…برای این منظور طبق دستورالعملی که به همراه برنامه تبدیل سوابق در سایت پژوهش قرار داده شده است عمل نموده و فایل خروجی را به صورت زیر دریافت نمایید:در بخش “عملیات جانبی” بخش “تسهیلات” بخش “دریافت مشخصات آموزشگاه ها از بکفا یا سیستم متمرکز استانی ” وارد شوید .

در این بخش پس از مشخص کردن مسیر فایل تولید شده از برنامه جانبی ReadData تیک مربوط به بند ” دریافت از ارسال های جدید” را بزنید و سپس کلید “بررسی اولیه” را فشار دهید . با این کار سوابق موجود در این فایل به سیستم دانا تغذیه خواهد شد .

نکته  :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.


دانلود نگارش جدید برنامه دانا 

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/dars2/10e9328c176de902f34269074578f82d.gif


چهارشنبه 6 اسفند 1393 ، ساعت 08:34 ، تعداد
 بهترین های دانلود